ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

Udostępnij URL przez:

Zarządzanie usługami informatycznymi  to czynności wykonywane przez organizację w celu projektowania, planowania, dostarczania, obsługi i kontrolowania usług technologii informacyjnej (IT) oferowanych klientom.

W odróżnieniu od podejść do zarządzania IT bardziej zorientowanych na technologię, takich jak zarządzanie siecią i zarządzaniem systemami IT, zarządzanie usługami IT charakteryzuje się podejściem procesowym do zarządzania, koncentrując się na potrzebach klientów i usługach IT dla klientów, a nie na systemach IT, oraz kładąc nacisk na ciągłe doskonalenie.

W ramach zdobycia powyższych kompetencji można wskazać następujące programy szkoleniowe:

  • ITIL® – akredytowane szkolenia i egzaminy
  • Lean IT® Foundation – akredytowane szkolenia i egzaminy
  • DevOps
  • Value Stream Mapping
  • Change Management