BUSINESS SKILLS

BUSINESS SKILLS

Udostępnij URL przez:

Praca w IT wciąż postrzegana jest głównie jako podwórko dla umysłów ścisłych i analitycznych. Myśląc o kompetencjach niezbędnych do pracy w tej branży rzadko kiedy przychodzą do głowy takie cechy jak zdolność do dzielenia się wiedzą i przemawiania w atrakcyjny sposób, kreatywność czy „lekkie pióro”. Tymczasem znaczenie kompetencji miękkich u specjalistów IT rośnie i staje się nie mniej istotne niż umiejętność programowania w Java czy znajomość AngularJS.

W tym miejscu należy wskazać, że pracownicy IT mają największy problem w komunikatywnością oraz pracą w zespole.

Wbrew powszechnym wyobrażeniom, praca w IT wymaga nieustannych interakcji z ludźmi. Dlatego niezależnie od stanowiska i specjalizacji niezwykle istotne jest, by wiedzieć, w jaki sposób skutecznie komunikować się z osobami na wszystkich szczeblach organizacji. Od tego bowiem zależy powodzenie projektu. Umiejętność jasnego i klarownego wypowiadania się (również pisemnie) oraz wyjaśniania w prosty sposób skomplikowanych problemów technicznych jest kluczowa szczególnie u specjalistów kontaktujących się z klientami, którzy często mają niewielką wiedzę z zakresu IT i branżowy żargon jest dla nich zupełnie niezrozumiały.

Powstanie nowego produktu IT nigdy nie jest dziełem jednej osoby, ale efektem współdziałania całego zespołu. Trudno wyobrazić sobie efektywną współpracę specjalistów IT bez zdolności do proszenia o pomoc przy rozwiązywaniu technicznych problemów oraz wychodzenia z inicjatywą, kiedy to inni członkowie teamu potrzebują wsparcia. Umiejętność gry do jednej bramki niejednokrotnie jest bardziej cenna dla pracodawców niż dążenie do indywidualnego sukcesu.

W ramach zdobycia powyższych kompetencji można wskazać następujące programy szkoleniowe:

  • Efektywne zarządzanie zespołem
  • Efektywna komunikacja w zespole
  • Facylitacja spotkań w IT
  • Relacje międzykulturowe
  • Zarządzanie samym sobą