Business Intelligence

Business Intelligence

Udostępnij URL przez:

Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa nazywa się analityką biznesową z ang. Business Intelligence zwane też BI.   W rozumieniu czysto biznesowym BI można także definiować jako kombinację architektury systemu, aplikacji oraz baz danych, które razem umożliwiają prowadzone w czasie rzeczywistym analizy i przekształcenia, dostarczające potrzebną informację i wiedzę biznesowi.

Efektywne eksploatowanie narzędzi BI jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych, która pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy transakcyjne od tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów BI.

Koncepcja jest następująca: system BI generuje standardowe raporty lub wylicza kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (z ang. key performance indicators), na podstawie których stawia się hipotezy, po czym weryfikuje się je poprzez wykonywanie szczegółowych „przekrojów” danych. Do tego służą różnego rodzaju narzędzia analityczne (np. OLAP, eksploracja danych).

Business Intelligence stanowi narzędzie menedżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią. Dla menedżerów „liniowych”, którzy oczekują informacji o aktualnym stanie procesów przeznaczone są rozwiązania z and. business activity monitoring (BAM), umożliwiające przetwarzanie napływających na bieżąco danych. 

Techniki prezentacyjne dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika. Aby uniknąć konieczności przeglądania gąszczu liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci obrazkowej. Kokpit menedżerski to sposób prezentacji wyników – wizualizacja danych i raportów w postaci podobnej do pulpitów sterowniczych.

W ramach zdobycia powyższych kompetencji można wskazać następujące programy szkoleniowe:

 • DeepLearning
 • Data Science
 • Power BI
 • Blockchain
 • BluePrism
 • VBA, Excel Tools
 • Uczenie maszynowe
 • Sieci Neuronowe
 • QlickViewi QlickSense
 • InformaticaPower Center
 • Data Factory
 • Podstawy Tableau